Doç. Dr. Gökhan Çavuş

Beyin Ve Sinir Cerrahisi

Randevu al İletişim

Hakkımda

Birkaç kelime ile…

Doç. Dr. Gökhan Çavuş, Çalışma Ofisi: Hurmalı, Kurtuluş Cd. Central Plaza Apt No:39/65, Seyhan/Adana.
Özel Adana Ortadoğu Hastanesi, Özel VM Medical Park Hastanesinde hizmet vermektedir.

BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER:
Türk Nöroşirurji Derneği (TND), Üye , 2013
TND, Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu, Üye , 2016
Türk Omurga Derneği (TOD), Üye , 2016
TND Nöroonkolojik Cerrahi Ögretim ve Egitim Grubu, Üye , 2018

KONGRE VE SEMİNER KATILIMLARI
Ağrı ve Baş Ağrısı Uzmanla Buluşma Toplantısı 15 – 16 Aralık 2007.
Servikal Travmalar Paneli 20 Aralık 2008.
Çukurova Nöroloji Günleri-IV “Ağrılı Sendromlar ve Ağrı Sempozyumu” 13-15 Mart 2009.
Türk Nöroşirurji Derneği Nörovasküler Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu “Nadir Görülen Nörovasküler Patolojiler ve Tedavi Yaklaşımları” (Antakya, 7-8 Kasım 2009).
Yeşim Ateş Ağrı Günleri-II “Başarısız Bel Cerrahisinde Ağrı Tedavisi”, Ankara, 25-26 Mayıs 2013.
Endoskopik Diskektomi Sempozyumu (Kocaeli, 27 Mayıs 2013).
Disk Hernilerine Spinal Endoskopik Yaklaşım (Ankara, 23-24 Ekim 2013).
Dejeneratif Lomber Omurga Hastalıklarında Minimal İnvazif Yaklaşımlar Toplantısı (İstanbul, 19 Nisan 2014).
Türk Nöroşirurji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Eğitim ve Öğretim Grubu. Spinal Deformiteler Sempozyumu (29-31 Ekim 2015 Antalya).
AOSpine Faculty Training Program, (28 April 2016, Adana, Turkey).
Türk Nöroşirurji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Eğitim ve Öğretim Grubu. Lomber Dejeneratif Omurga Sonbahar Sempozyumu (20-23 Ekim 2016 Antalya).
Türk Nöroşirurji Derneği TURNOG.Sellar ve Parasellar Bölge Lezyonları (16-17 Aralık 2016 İstanbul)
Mersin üniversitesi. İntrakranial Anevrizmalar ve Vasküler Nöroanatomi (14-15 Ocak 2017 Mersin)
XII. Uluslararası Türk Omurga Kongresi, Kongre, Antalya (19-22 Nisan 2017) (Uluslararası)
WFNS 2017 XVI. World Congress of Neurosurgery, Kongre, Istanbul. (20-25 Ağustos 2017) (Uluslararası)
Nörotravmatoloji Toplantısı, Toplantı, Saglık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi. (17 Şubat 2018) (Ulusal)
Türk Nörosirürji Akademisi 4. Bilimsel Konferansı, Konferans, Adana. (01- 04 Kasım 2018) (Ulusal)
Spinal Cerrahi’de Deneyim ve Kanıt 4. Toplantısı, Toplantı, Girne (17 Kasım 2018) (Ulusal)
Türk Nörosirürji Dernegi NOVA 2018 Sempozyumu, Sempozyum, Bahçesehir Üniversitesi.
(23-25 Kasım 2018) (Ulusal)
International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences, Kongre, Ankara. (01-03 Mart 2019) (Uluslararası)
XIII. Uluslararası Türk Omurga Kongresi, Kongre, Izmir. (03-06 Nisan 2019) (Uluslararası)
Türk Nörosirürji Dernegi 33. Bilimsel Kongresi, Kongre, Antalya. (11-14 Nisan 2019) (Ulusal)
TND SPSCG Yaslanan Omurga Sempozyumu, Sempozyum, Antalya. (21 Ekim – 03 Kasım 2019) (Ulusal)
NOVA 2019 Sempozyumu “Hassas Bölge Yerlesimli Lezyonlar”, Sempozyum, Istanbul. (21-22 Aralık 2019) (Ulusal)

Kurslar:
Pediatrik Nörosirürji/Çocuk Beyin Cerrahisi Kursu (Pediatrik Nörosirürjide Genel Yaklasım, Gelisim Bozuklukları, Makro/Mikrosefali, Kraniosinostoz ve Spastisite), Kurs, Kartal Dr.Lütfi Kırdar Egitim ve Arastırma Hastanesi, Kurs, 21.12.2019 -21.12.2019 (Ulusal)

Türk Nörosirürji Akademisi ”Arastırmadan Yayına” Kursu, Kurs, Adana, Kurs, 31.10.2018 -01.11.2018 (Ulusal)
Unilateral Bipolar Endoscopy Course, Kurs, Medicabil Hospital, Kurs, 21.06.2018 -22.06.2018 (Ulusal)
Lomber Minimal Invaziv Cerrahi Kursu, Kurs, Istanbul, Kurs, 02.02.2018 -02.02.2018 (Ulusal)
Dr.Mehmet Zileli Ileri Spinal Cerrahi Kursu ”17. Kurs”, Kurs, Izmir, Kurs, 01.12.2017 -03.12.2017
(Ulusal)
Pediatrik Santral Sinir Sistemi Tümörleri ve Epilepsi Cerrahisi Kursu, Kurs, Mersin, Kurs, 11.05.2017 -14.05.2017 (Ulusal)
Endoskopik Lomber Cerrahi Kursu (XII. Uluslararası Türk Omurga Kongresi), Kurs, Antalya, Kurs,
19.04.2017 -22.04.2017 (Uluslararası)
Spinal Travma Kursu (XII. Uluslararası Türk Omurga Kongresi), Kurs, Antalya, Kurs, 19.04.2017 -
22.04.2017 (Uluslararası)
Navigasyon Esliginde 3 Boyutlu Endoskopik Kafa Kaidesi Cerrahisi Kadavra Kursu (Türk Nörosirürji Dernegi 31. Bilimsel Kongresi), Kurs, Antalya, Kurs, 29.03.2017 -02.04.2017 (Ulusal)
Kraniovertebral Bileske Stabilizasyon Cerrahisi Kursu (Türk Nörosirürji Dernegi 31. Bilimsel Kongresi), Kurs, Antalya, Kurs, 29.03.2017 -02.04.2017 (Ulusal)
Cerrahi Nöroanatomi Kursu (Türk Nörosirürji Dernegi 31. Bilimsel Kongresi), Kurs, Antalya, Kurs, 29.03.2017 -02.04.2017 (Ulusal)
Temel Iyi Klinik Uygulamalar Kursu, Kurs, Uzaktan Egitim, Kurs, 28.08.2016 -28.08.2016 (Ulusal)
Deformity Course (AOSpine Advanced Symposium), Kurs, Adana, Kurs, 29.04.2016 -30.04.2016 (Uluslararası)
Cerrahi Nöroanatomi Kursu (Türk Nörosirürji Dernegi 30. Bilimsel Kongresi), Kurs, Antalya, Kurs, 08.04.2016 -08.04.2016 (Ulusal)
Dr.Mehmet Zileli Ileri Spinal Cerrahi Kursu ”15. Kurs”, Kurs, Izmir, Kurs, 04.12.2015 -06.12.2015 (Ulusal)
Spinal Enstrümantasyon Teknikleri Kursu, Kurs, Marmara Üniversitesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü, Kurs,19.09.2015 -20.09.2015 (Ulusal)
International Basic Neurosurgery Course, Term I-Course IV: ”Neurovascular Surgery”, Kurs, Antalya, Kurs, 14.04.2015 -17.04.2015 (Uluslararası)
Kranyovertebral Bileskenin Nöroanatomisi ve Cerrahi Teknikler Kursu, Kurs, Istanbul, Kurs, 30.05.2014-31.05.2014 (Ulusal)
International Basic Neurosurgery Course, Term I-Course III: ”Spine and Peripheral Nerve Surgery”, Kurs, Antalya, Kurs, 14.03.2014 -18.03.2014 (Uluslararası)
International Basic Neurosurgery Course, Term I-Course II: ”Neuro-Oncology”, Kurs, Antalya, Kurs, 15.03.2013 -19.03.2013 (Uluslararası)
Klinik Arastırmaya Giris: Tasarım-Analiz-Yayın Kursu, Kurs, Hatay, Kurs, 11.04.2009 -11.04.2009 (Ulusal)
Nöroonkolojik Cerrahi ”Beyin Tümörleri” Hidrosefali, Araknoid Kistler, Psödotümör Serebri Kursu, Kurs, Kusadası, Kurs, 17.03.2009 -21.03.2009 (Ulusal)
Pterional Yaklasım, Interhemisrerik Yaklasım ve Posterior Fossa Yaklasımları Kursu (XII. Ulusal Anatomi Kongresi), Kurs, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kurs, 29.10.2008 -01.11.2008 (Ulusal)

Workshop:
XII. Ulusal Anatomi Kongresi “Pterional Yaklaşım, İnterhemisferik Yaklaşım, Posterior Fossa Yaklaşımları” 29 Ekim-01 Kasım 2008.
Health Bridges Across The Bhosphorus 2 31 Ekim – 1 Kasım 2009.
“Disk Hernilerine Spinal Endoskopik Yaklaşım” çalıştayı, Ankara, 23-24 Ekim 2013.
Kranyovertebral Bileşkenin Nöroanatomisi ve Cerrahi Teknikler Kadavra Workshop, Marmara Üniversitesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü İstanbul, 30-31 Mayıs 2014.

Tıp Fakültesi Öğrenciliği Döneminde Katıldığı Sempozyumlar:
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Baş Ağrıları – Baş Dönmeleri Sempozyumu, 10 – 11 Aralık 1998.
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Ateroskleroz ve Kardiovasküler Hastalıklar Sempozyumu, 19 Ekim 2000.
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Gastrointestinal Sistem Hastalıkları Sempozyumu, 11 - 12 Ocak 2001.
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Anemiler Sempozyumu, 19 – 20 Nisan 2001.
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri İç Hastalıklarında Aciller Sempozyumu, 28 – 29 Mart 2002.
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Baş, Boyun, Bel Ağrıları Sempozyumu,23 – 24 Mayıs 2002.

ÖDÜL, BAŞARI VE BURSLAR

Yahya Gönenç, Göktuğ Akyoldaş, Salim Şentürk, Ersin Özeren, Gökhan Çavuş, Haydar Çelik, İman Zafarparandeh, Deniz Erbulut, Onur Yaman, Sedat Dalbayrak, Fahir Özer. “Torakal Omurgada Pedikül Vidası Uygulama: Vida Trajeksiyonunun Önemi” Spinal Deformiteler Sempozyumu, Yılın Bildirileri, “Birincilik Ödülü”. (29-31 Ekim 2015, Kervansaray Kongre Merkezi, Antalya)
Türk Nöroşirurji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi, Lomber Dejeneratif Omurga Sonbahar Sempozyumu, Teşekkür Belgesi. 20-23 Ekim 2016.

Okullar / Eğitimler

 • İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (2003)
 • Mustafa Kemal Üniversitesi, Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi (2012)

Bilinen Diller

 • İngilizce

Deneyimler

 • Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • 25 Aralık Devlet Hastanesi Gaziantep
 • Aksaray Devlet Hastanesi
 • Mustafa Kemal Üniversitesi

İlgi alanları

 • Beyin Tümörleri
 • Bel fıtığı
 • Omurga Tümörleri
 • Kitle Lezyonu
 • Kafatası Travmaları
 • Baş Ağrıları
 • Epilepsi
 • Sinir Hastalığı
 • Boyun Tutulması
 • Karpal Tünel Sendromu
 • Beyin Tümörleri
 • Ankilozan Spondilit (AS)
 • Subdural Hemoraji
 • distoniler
 • Omurilik Tümörleri
 • Boyun Fıtığı
 • Ayak Ağrıları
 • Nörolojik Hastalıklar
 • Omurilik Felci
 • Omurilik Kanal Darlığı
 • Beyincik Sarkması
 • Adenokarsinom
 • Beyin Hastalıkları
 • R51 Baş Ağrısı
 • Beyin Kanaması
 • Bel fıtığı
 • Glial Tümör
 • Ur (tümör)
 • Araknoid Kist
 • Lomber Kitle
 • Omurga Kırığı
 • Sinir Sıkışması
 • Spina Bifida
 • Omurilik Problemleri
 • Skolyoz
 • Migren
 • Baş Dönmeleri
 • Kist
 • Beyin Anevrizması
 • Anevrizmalar
 • Miyelit
 • Parkinson Hastalığı
 • Hidrosefali
 • Eklem Kireçlenmesi
 • Hareket Bozuklukları
 • Beyinde Damar Tıkanıklığı
 • Boyun Ağrısı
 • Baş Dönmeleri
 • Ewing sarkomu
 • Hipofiz Adenomu
 • Sırt Ağrısı
 • Syringomyeli
 • Sinir-Kas Hastalıkları
 • Spondilolistezis (Bel Kayması)
 • meningomiyelosel
 • Epilepsi
 • Sinirsel Ağrılar
 • Meningomiyelosel
 • Beyin Pili
 • Ağrı Pompası (Baklofen pompası)
 • Bel - Boyun Fıtığı
 • Boyun Kanal Darlığı
 • Boyun Kayması
 • Brakial Pleksus
 • El Uyuşması
 • Fıtık
 • Kafa Travması
 • Kibas
 • Lomber Fraktür (Kırık)
 • Patlamış Boyun Fıtığı
 • Servikal Myelopati
 • Sırt ( Disk ) Kayması
 • Trigeminal Nevralji

İletişim

Doç. Dr. Gökhan Çavuş Çalışma Ofisi

Hurmalı Mahallesi Kurtuluş Caddesi Central Plaza Apt Çalışma Ofisi No:36/65
01060 Adana, Adana
Ara

Uygun bir zaman seç ve randevu al

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi

Ziyapaşa Mahallesi 67055. Sokak No:1
01140 Seyhan, Adana
Ara

Hizmetler

Randevu

Randevu almak ister misiniz?

Randevu Alın İletişim kurun